AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Hiện tại phiên bản PLESK 9 không cho phép sử dụng SSL Let’s Encrypt (miễn phí)

PLESK 9 chỉ cho phép sử dụng duy nhất 1 SSL có phí ( COMODO )