AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Apple thực hiện rút ngắn thời gian hiệu lực của chứng chỉ SSL

Sau cuộc họp hội nghị CA/Browser Forum lần thứ 49, hãng Apple đã ra quyết định thông báo, kể từ ngày 01/09/2020 (Múi giờ 00:00 GMT / UTC), trình duyệt Safari sẽ giới hạn thời gian hoạt động của các chứng chỉ SSL / TLS tối đa là 397 ngày (tức 13 tháng).

Việc rút ngắn thời gian hiệu lực của chứng chỉ SSL sẽ cải thiện bảo mật làm cho các trang web an toàn hơn bằng cách đảm bảo rằng các khóa mới được tạo thường xuyên.

Như vậy, kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020,

GlobalSign sẽ ngừng phát hành chứng chỉ SSL / TLS với thời hạn xác thực 2 năm.

Thời hạn hiệu lực tối đa cho tất cả các đơn đặt hàng SSL / TLS mới được cấp hoặc gia hạn sẽ là 13 tháng (hoặc 397 ngày).

Các SSL cấp trước ngày 01/09/2020 sẽ như nào?

Thời hạn hiệu lực 1 năm chỉ áp dụng cho các SSL đăng ký và gia hạn kể từ ngày 01/09/2020. Đối với SSL đăng ký, gia hạn 2 năm trước ngày 01/09/2020 sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, các trình duyệt vẫn tin tưởng các SSL này tới khi chứng chỉ SSL hết hạn.

Xem thông báo chi tiết từ GlobalSign tại đây