AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại: Thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.tadu.vn hoặc me.xxxx.com

  • Nhập tên miền mới muốn chỉnh sửa => “Cập nhật”
  • Kết thúc.