AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

002

Lưu ý: Chỉ những dịch vụ có trạng thái  mới có thể mua thêm IP. Đối với tài khoản đại lý, không thể mua thêm IP cho 2 dịch vụ khác nhau của 2 khách hàng khác nhau, cũng như với tài khoản đại lý không thể vừa mua IP vừa mua sản phẩm mới.

  • Bên menu bên trái chọn Dịch Vụ > Dịch Vụ Đang Sử Dụng để xem tất cả dịch vụ.
  • Tìm dịch vụ cần mua thêm IP => Nhấn => Mua thêm IP.
  • Nhấn Tiếp tục.
  • Các bước thanh toán làm tương tự như mua sản phẩm mới.