AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Để tạo mới user trên email server cần thực hiện các bước sau:

  • Truy cập cập đường dẫn http://mailadmin.yourdomain.com và điền thông đăng nhập email làm mail admin. Thường sẽ là mail postmaster@yourdomain.com (yourdomain.com là tên của domain tạo email) sau đó chọn login để đăng nhập vào quản trị mailadmin.
mail1
  • Sau khi login vào sẽ xuất hiện trang quản trị email. Chọn “Mailbox -> Add New”  để tạo mới user:
mail2
  • Chọn “Add New”
mail3
  • Xuất hiện hộp thoại “MailEnable – Mailbox Creation Winzard, nhập các thông tin tài khoảnmuốn tạo ở ô login và mật khẩu đăng nhập ở ô Paswdord , Sau đó chọn Add để hoàn thành việc tạo mới một email user.
mail4

Đăng nhập email mới tạo bằng cách truy cập vào đường dẫn: http://mail.yourdomain.com (yourdomain.com là tên domain của quý khách đăng ký làm emailserver) và nhập thông tin tài khoản và mật khẩu mới vừa tạo để truy cập và sử dụng.