AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Tadu xin hướng dẩn xóa file  trong thư mục admin_backups trên Directadmin.

Trường hợp VPS của quý khách không thể đăng nhập vào được admin Directadmin, một trong những nguyên nhân có thể là đó là vps bị đầy ổ cứng, do các file backup hosting gây ra.

Sau khi Quý khách đã có thể đăng nhập vào giao diện admin Directadmin, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn Files (ảnh 1)
  • Chọn thư mục admin_backups
  • Chọn file backup với đuôi .tar.gz (ảnh 2)
  • Chọn Delete để xóa file backup.

Trước khi xóa file backup, quý khách nên download các file backup về máy local để có khi qúy khách cần restore host. (Qúy khách chỉ cần click vào tên file backup như user.mailcongty.domain.tar.gz , là có thể download file backup về máy.)

4
Ảnh 1: Chọn Files
5
Ảnh 2: Chọn file backup đuôi .tar.gz