AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Tadu sẽ hướng dẫn bạn cách tạo danh sách mail (mail list) mới để dễ dàng thực hiện các thao tác truyền tin qua email theo nhóm dễ dàng.

Để tạo danh sách mail mới, quý khách đăng nhập vào mail admin sau đó nhấn List > Add New

hướng dẫn tạo danh sách mail
Các thao tác để tạo một danh sách mới
  • Tiếp theo quý khách cần thêm các nội dung như: tên danh sách, thêm email mặc định cho danh sách này.
hướng dẫn tạo danh sách mail
Điền các thông tin cần thiết để tạo danh sách mới
hướng dẫn tạo danh sách mail
Mẫu ví dụ cách điền thông tin khi tạo danh sách mail
  • Sau khi tạo thông tin cho danh sách xong, quý khách bắt đầu thêm các member vào danh sách gửi nhận thư chung này. Bấm vào nút edit >Add Member > Nhập địa chỉ email cần thêm vào và nhấn nút Add
hướng dẫn tạo danh sách mail
Click chọn Add member để thêm tài khoản vào danh sách gửi chung
hướng dẫn tạo danh sách mail
Điền địa chỉ SMTP để thêm các member tương ứng khi tạo danh sách mail mới

Sau khi tạo danh sách mail và thêm member thành công thì quý khách sẽ có được 1 dánh sách như sau:

hướng dẫn tạo danh sách mail
Danh sách member đã được thêm vào list mail

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT NÀY CỦA TADU.