AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Khi thay đổi mật khẩu email Roundcube bị lỗi:

1

Để sửa lỗi trên, ta đăng nhập SSH để bật tính năng cho phép user đổi mật khẩu, theo 3  bước sau:

Bước 1: Đăng nhập SSH với quyền root và gõ lệnh:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2

Bước 2: Gõ /email_ftp_password_change để tìm tên dòng lệnh:

email_ftp_password_change

Sau đó sửa giá trị thành 1 và gõ :wq để lưu lại.

3

Bước 3: reboot lại VPS để hoàn tất.